Parametric ring no.1 -
silver
€258

Morph ring - silver
€310

Morph pendant- silver
€412

Spine Earring no.2- silver
€205

Spine Earring no.1- silver
€205

Spine Ear Column - 3D printed resin
€205

Spine Earring - 3D printed resin
€155

Wave Earring no.2 X KATA SZEGEDI - silver plated €194

Wave Earring no.1 X KATA SZEGEDI- silver plated €209

Wave Ring no.1 X KATA SZEGEDI- silver plated €168